• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

2021 Yaz Müzayedesi

Lot: 1 » Obje

Ali Şir Nevai - Mecalis ün Nefais

Ali Şir Nevai’nin tezkire türündeki eseri. (1492)
Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şuara tezkiresidir.
Eserimiz Çağatay Türkçesi ile yazılmış olup Türk ve Dünya müzayedelerinde ilk defa satışa çıkmaktadır. Eserin bir nüshası Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde diğer iki nüshası ise İstanbul Kütüphaneleri'nde bulunmaktadır.

Semerkant’ta Hüseyin Baykara adına Çağatay Türkçesi’yle yazılan Mecâlisü’n-nefâis, Türk diliyle kaleme alınmış ilk tezkire olması yanında gerek 14 ve 15. yüzyıllar Orta Asya Türk dünyasının sosyal ve kültürel hayatına ışık tutması, gerekse devrinin edebî hayatıyla şairleri hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir.

Details
Lot: 3 » Obje

Osmanlı Dönemi Murassa Ağızlık


Damla Kehribar , Ceyd Taşı , Altın ve Yakut taşlarının muhteşem buluşması. Murassa Ağızlık

Osmanlı saray sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan Murassa ; kıymetli bir objeyi yine kıymetli maden ve taşlarla süsleme sanatı olarak tanımlanabilir.

Details
Lot: 6 » Obje

Osmanlı Dönemi İskender İmame Sıkma Tesbih

32 habbe , imame ortadan kırık.
75 gr.

Piyasada miskevi bağa diye adlandırılır. :) 

Fakat aslı sıkma kehribardır.

Details
previous
Go to Page: / 8
next